آیا می دانید به چه کسی پستچی می گویند؟

  • 1 قطعه
  • 1:32 مدت زمان
  • 183 دریافت شده
پستچی به فردی گفته می شود که وظیفه ی رساندن نامه ها و بسته های پستی را به فرد گیرنده دارد. او می بایست به نشانی های محل زندگی اش خیلی خوب آشنا باشد...
قطعه ی صوتی که خواهید شنید از برنامه ی قطار قطار ستاره انتخاب شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

قسمت های دیگر

دسترسی سریع