باران می آید؟

  • 1 قطعه
  • 7:59 مدت زمان
  • 41 دریافت شده
قصه های قبل از خواب مجموعه داستان های جدید است، که خانم گیتی خامنه عزیز، اون ها رو برای شما با صدای گرم و دلنشینشون می خونند
یک روز تعطیل و آفتابی، لین و یوان در حال بازی بودند که ناگهان پای لین به جعبه ای خورد و صدا داد. لین در جعبه را باز کرد و دید درون جعبه پر از شلغم است. ناگهان فکری به خاطرش رسید....

داستان «باران می آید؟» در شبکه رادیویی ایرانصدا به تهیه کنندگی آتی جان افشان تهیه و تولید شده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع