مداد و مداد پاک کن

  • 1 قطعه
  • 14:06 مدت زمان
  • 152 دریافت شده
ندا همیشه نقاشی های خوبی می کشید. هر جا هم اشتباه می کرد با مداد پاک کن پاک می کرد.
یه روز مداد سیاه یک خط صاف کشید. ولی مداد پاک کن آن خط را پاک کرد.
مداد سیاه خیلی ناراحت شد و گفت: چرا این خط را پاک کردی؟ این خط دیوار حوض بود.
ولی مداد پاک کن دلش می خواست حوض دایره ای باشد ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع