شهر ما، خانه ما

  • 1 قطعه
  • 4:03 مدت زمان
  • 122 دریافت شده
همه ما به خوبی می‌ دونیم که به عنوان یه شهروند باید در حفظ تمیزی و نظافت شهر کوشا باشیم، و کمترین کاری که از دستمون برمی‌ یاد اینه که چهره شهر رو با انداختن زباله روی زمین زشت نکنیم....
یکی از نیازهای افراد جامعه، آشنایی با قوانین و مقرراته. انسان موجودی اجتماعیه و برای زندگی بهتر، موظف به انجام اقداماتیه که در قالب قوانین و مقررات تدوین شده. یکی از این قوانین، قوانین راهنمایی و رانندگیه که رعایتش، هم برای حفظ امنیت و سلامت خودمون و هم افراد دیگه جامعه ضروریه....

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    شهرداری عالی بود
دسترسی سریع