فیل و آب

  • 1 قطعه
  • 16:09 مدت زمان
  • 218 دریافت شده
آقا موشه هیچ وقت فیل ندیده بود.
او رفت تا همه را خبر کند. چون تا آن موقع حیوانی به این بزرگی ندیده بود.
همه ی حیوانات یک جا جمع شده بودند تا به مهمانی بروند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    این قصه ی واقعا قشنگ و خوبی
  • کاربر مهمان
    بله همین تور باهاش زود خوابم برد
دسترسی سریع