ستاره ها کجا هستن؟

  • 1 قطعه
  • 14:13 مدت زمان
  • 172 دریافت شده
سنجاب و خالخالی با هم بازی می کردند. ولی سنجاب از بازی های تکراری خسته شده بود.
سنجاب نشست و فکر کرد و ناگهان یک بازی تازه پیدا کرد.
آنها شروع کردند به بازی. بازی سوال پرسیدن.
آنها فکر می کردند تا سوال های خوب پیدا کنند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    سلام فاطمه سادات
  • کاربر مهمان
    سلام قصه
دسترسی سریع