بیلش را پارو کرده

  • 1 قطعه
  • 7:03 مدت زمان
  • 36 دریافت شده
وقتی آدم‌ ساده‌‌‌لوحی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ هدفی‌ تلاش‌ کنه، اما در آخرین‌ لحظه‌، به‌‌‌‌دلیل‌ نادونی‌ و سادگی‌، موفقیت‌ و موقعیتش‌ رو از دست‌ بده، می‌‌گن: «بیلش‌ رو پارو کرده‌.» این مثل داستانی داره.
«ضرب‌‌‌‌المثل» سخن کوتاه و مشهوریه که به مفهومی عبرت‌‌آمیز یا گفتاری نکته‌‌‌آموز اشاره می‌‌‌‌کنه و جای توضیح بیشتر رو می‌‌‌‌گیره. در برنامه‌‌ی «یک داستان، یک ضرب‌‌‌‌المثل» این قصه‌‌‌‌های پندآموز را بررسی می‌‌کنیم. از جمله هزاران ضرب‌‌‌المثل فارسی و ایرانی می‌‌تونیم به ضرب‌‌المثل «بیلش را پارو کرده» اشاره کنیم. این مثل داستانی داره:
می‌‌گن، اگه کسی‌ چهل‌ روز پشت‌ سر هم‌ جلوی در خونه‌‌‌اش‌ رو آب‌‌‌‌وجارو کنه، «حضرت‌ خضر» به‌ دیدنش‌ می‌‌‌‌آد و آرزوهاش‌ رو برآورده‌ می‌‌‌کنه.
سی‌‌‌‌ونه‌ روز بود که‌ مرد بیچاره‌ هر روز، صبح‌ خیلی‌ زود از خواب‌ بیدار می‌‌‌شد و جلوی در خونه‌‌‌‌ش‌ رو آب‌ می‌‌‌‌پاشید و جارو می‌‌‌کرد. او‌ن از فقر رنج‌ می‌‌‌‌کشید. به‌ خودش‌ گفته‌ بود: «اگه خضر رو ببینم، به‌ اون می‌‌‌‌گم‌ که‌ دلم‌ می‌‌‌‌خواد ثروتمند بشم. مطمئنم‌ که‌ تمام‌ بدبختی‌‌‌ها و گرفتاری‌‌‌‌هام‌ از بی‌‌‌‌پولیه.» روز چهلم‌ فرارسید. هنوز هوا تاریک‌ و روشن‌ بود که‌ مشغول‌ جارو کردن‌ شد... .

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    خیلی خوب
  • کاربر مهمان
    عالی
دسترسی سریع