قصه های پندآموز گلستان و بوستان

  • 1 قطعه
  • 5:22 مدت زمان
  • 195 دریافت شده
مرد ثروتمندی بود که بسیار خسیس بود.
روزی مرد فقیری به درِ خانه‌‌‌ی او آمد و از او کمک خواست، اما مرد ثرتمند، آن مرد را از خود دور کرد.
روزها گذشت و گذشت و مرد فقیر کار کرد و پول‌‌دار و پول‌‌دارتر شد... .

این کتاب را نشر حارس چاپ و منتشر کرده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع