گرگ کوچولوی دانا

  • 1 قطعه
  • 5:33 مدت زمان
  • 105 دریافت شده
گرگ کوچولو خیلی کتاب می خوند. اون بیشتر وقتشو در حال کتاب خواندن بود.
دوستاش یه عالمه سوال بی جواب داشتن ولی گرگ کوچولو زیاد وقت جواب دادن نداشت.
اون فکر می کرد بیشتر از همه می دونه و خیلی دانشمنده.
یه روز پسر پادشاه بیمار میشه و شاه دستور میده تا گرگ کوچولوی دانا بره به دربار ...

کتاب «گرگ کوچولوی دانا» از انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به بازار کتاب آمده است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع