هاپچی میمونه

  • 1 قطعه
  • 3:57 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
«هاپچی میمونه» سلام‌رسان جنگله.
«هاپچی میمونه» هرروز یه‌عالمه سلام توی سبدش داره که اونها رو به حیوانات جنگل می‌رسونه؛ یه سلام گرم؛ یه سلام خیلی‌خیلی گرم ... .
***
این کتاب را انتشارات پرتقال چاپ کرده‌است.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع