ساخت و پرتاب ماهواره‌ های ایرانی

  • 1 قطعه
  • 15:38 مدت زمان
  • 9 دریافت شده
کشور ایران نهمین کشور دنیاست که مستقلاً موفق به پرتاب ماهواره شده‌اند. بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فضایی کشور «ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی» است.
ماهوار‌ه‌ی امید نخستین ماهواره‌ای است که تمام مراحل تولید و ساخت آن در ایران انجام شد. این ماهواره که در ارتفاع 246 تا 377 کیلومتری از زمین و در قسمت بسیار رقیق جَو قرار داشت، در مدار پایین بود و براساس مأموریت تعریف‌شده برای آن، پس از مدتی در اثر غلبه‌ی جاذبه‌ی زمین بر اصطکاک هوا انرژی خود را از دست داده و سقوط کرد.

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع