پدرام موهایش را دوست دارد

  • 1 قطعه
  • 12:19 مدت زمان
  • 207 دریافت شده
موهای پدرام خیلی بلند و ژولیده شده است.
او اصلا دلش نمی خواند موهایش را کوتاه کند. پدرش می خواهد او را به حمام ببرد تا موهایش را کوتاه کند اما پدرام اصلا قبول نمی کند.
پدرام کوچولو نه به حمام می رود و نه موهایش را شانه می کند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع