کبف جان، کجا میری؟

  • 1 قطعه
  • 12:48 مدت زمان
  • 106 دریافت شده
کیف می خواست به مدرسه برود.
کیف خیلی خوشحال بود.کیف داشت با شادی و خنده به مدرسه می رفت که مورچه را دید.
مورچه هم رفت توی کیف نشست و با هم به طرف مدرسه راه افتادند. سر راه کلاغ را دیدند ...

صداها

اطلاعات تکمیلی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع