پرچم ما سه رنگه

  • 1 قطعه
  • 1:58 مدت زمان
  • 18 دریافت شده
بچه های ایران زمینیم ما
اهل دل و خدا و دینیم ما
با اتحاد و انسجام و وحدت
پر از نشاط و بهترینیم ما
ستون دین پاکمان نماز است
کتاب ما قرآن سرافراز است
رسول ما محمد مصطفی(ص)
خدای ما خدایی بی نیاز است
بچه های ایران زمینیم ما
اهل دل و خدا و دینیم ما
با اتحاد و انسجام و وحدت
پر از نشاط و بهترینیم ما
ستون دین پاکمان نماز است
کتاب ما قرآن سرافراز است
رسول ما محمد مصطفی(ص)
خدای ما خدایی بی نیاز است
دشمن ما می ترسه از اتحاد
شعار ما عشق و امید و جهاد
همه با هم به سوی سازندگی
ایران و خوب و پاک مان زنده باد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع