بادبادک

  • 2 قطعه
  • 3:16 مدت زمان
  • 19 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد بادبادک
بادبادکم رفته آسمان
گوشواره اش میخورد تکان
خنده میکند شاد شاد شاد
تاب میخورد روی تاب باد
دور از من است پیش ابرهاست
یک نخ بلند بین ما دوتاست
دور از من است پیش ابرهاست
یک نخ بلند بین ما دوتاست
بادبادکم رفته آسمان
گوشواره اش میخورد تکان
خنده میکند شاد شاد شاد
تاب میخورد روی تاب باد
دور از من است پیش ابرهاست
یک نخ بلند بین ما دوتاست
دور از من است پیش ابرهاست
یک نخ بلند بین ما دوتاست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع