جشن گل و لبخند

  • 2 قطعه
  • 1:51 مدت زمان
  • 23 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد جشن پیروزی انقلاب
وقتی که اهریمن در میهن ما بود
سهم شقایق ها شب بود و سرما بود
وقتی که از سرما یخ بسته بود آواز
مردی رسید از راه با مژدۀ پرواز
او عشق را آورد هدیه برای ما
خورشید شد مهمان در خانه های ما
میهن خوش آمد گفت با چهرۀ خندان
وقتی بهار آمد در فصل یخبندان
در موسم سرما گل ها شکوفا شد
جشن گل و لبخند در باغ بر پا شد
در موسم سرما گل ها شکوفا شد
جشن گل و لبخند در باغ بر پا شد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع