نماز من

  • 1 قطعه
  • 2:22 مدت زمان
  • 14 دریافت شده
این ترانه ی زیبا، درباره ی خواندن نماز و تشویق کودکان به انجام این فریضه مهم می باشد.
دوخته برام مادرم، یه جانماز کوچک
گوشه ی جانمازم، دوخته دوتا شاپرک
وقت نماز که می شه، من اونو برمی دارم
کنار جانماز مادر جونم می ذارم
دوخته برام مادرم، یه جانماز کوچک
گوشه ی جانمازم، دوخته دوتا شاپرک
شاپرکاش وقت نماز، پر می زنن می پرن
منو به اون دور دورا، به آسمون می برن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع