لبخند غنچه

  • 2 قطعه
  • 1:50 مدت زمان
  • 10 دریافت شده
ترانه‌ی کودکانه درمورد گل
از راه آمد
ابری زیبا
چون یک قایق
روی دریا
باران بارید
باران بارید
از خوشحالی
غنچه خندید
باغ و صحرا
گلباران شد
دنیا سرسبز
از باران شد
ابر از بالا
گل را می‌دید
زیر باران
گل می‌خندید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع