کتاب

  • 1 قطعه
  • 2:37 مدت زمان
  • 3 دریافت شده
ترانه درمورد کتاب
گل صد ورق دارد
هر صد ورق یک رو
هر صد ورق یک رنگ
هر صد ورق یک بو
در هر ورق از من
صد رنگ و صد بو هست
صد کوه و صد دره
صد چشمه صد جو هست
صد باغ پرمیوه
صد شهر پر گنجم
من باغ بی‌پاییز
من گنج بی‌رنجم
آری کتابم من
آری کتابم من
همراهی صد دوست
دانایی صد کار
خاموش پر آواز
همراه بی‌آزار
هم این جهان در من
هم آسمان در من
هم راز اندیشه
هم راز جان در من
اکنون مرا بردار
اکنون مرا واکن
هرچیز می‌خواهی
در من تو پیدا کن
آری کتابم من
آری کتابم من

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:37

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع