باغ سبز مدرسه

  • 2 قطعه
  • 2:06 مدت زمان
  • 17 دریافت شده
ترانه درمورد باز شدن مدارس و آغاز ماه مهر
باز هم نسیم پاک مهربان
باز هم صدای زنگ مدرسه
باز هم حضور شاد بچه‌ها
در کنار درس و مشق و هندسه
باغ سبز مدرسه، پر شد از شمیم گل
در هوای پاک مهر، گل شده ندیم گل
شد خزان ولی چه غم که ماه مهر
مهربان‌ترین هوا به بچه‌ها
باز هم کتاب و دفتر و قلم
چون همیشه در کنار بچه‌ها

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع