سرود مدرسه

  • 1 قطعه
  • 1:54 مدت زمان
  • 29 دریافت شده
ترانه درمورد بازگشایی مدارس و رسیدن ماه مهر
یک و دو
با طلوع آفتاب
هر دو چشم خسته‌ام
باز می‌شود ز خواب
سه و چهارشنبه صبح
می‌رسد ز راه
آفتاب مهربان
می‌کند به من نگاه
پنج و شش
شاد شاد می‌شوم
توی باغ مدرسه
پر امید می ‌روم
هفت و هشت
دو به دو
سه به سه
توی کوچه می‌روند
بچه‌ها به مدرسه
از صفای مدرسه
پر ز غنچه می‌شوند
هر کجای مدرسه

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    منو یاد مدرسه میندازه😭😭
  • کاربر مهمان
    کاش بازم مدرسه ها باز می شد می رفتیم مدرسه😭😭😭 کاش کرونا تموم میشد😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
دسترسی سریع