دست کی بالا (متضادها)

  • 1 قطعه
  • 2:05 مدت زمان
  • 15 دریافت شده
ترانه‌ی برنامه‌ای به همین نام که از سیما پخش شد.
دنیا پر از متضادها
مثل شب و روز
گریه و خنده
می‌مونی تو بالا و پایینش
باشی قوی و شاد و سرزنده
حالا بیار دستاتو زود بالا
باز کن ببند باز کن ببند
حالا با هم دست دست
باز کن باز کن باز کن باز کن
حالا با هم پا پا پا
بزرگ و کوچیک بزرگ و کوچیک
بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ
کوچیک کوچیک کوچیک کوچیک
تند و آروم تند و آروم
تند تند تند تند
آروم آروم آروم
گریه خنده گریه خنده
اوهو اوهو اوهو اوهو
هاهاها
باز کن ببند باز کن ببند
حالا با هم دست دست
باز کن باز کن باز کن باز کن
حالا با هم پا پا پا
هاهاهاها

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع