ایران ایران ایران من

  • 1 قطعه
  • 1:42 مدت زمان
  • 5 دریافت شده
ترانه‌ی برنامه‌ی «دست کی بالا» که از سیما پخش شد.

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:42
    ايران ايران ايران مناي جاويدان در جان من نقشه‌ي زيباي تو رو جنگل و درياي تو روكوير و صحراي تو رومي‌بينمكنار چشمه‌هاي توپاي رود رهاي توتو دشت باصفاي تومي‌شينمايران ايران ايران مناي جاويدان در جان منشكوفه‌ي جوي تو روگل‌هاي خوشبوي تو رومي‌چينمنور تو و نويد توسرخ و سبز و سفيد تومهر تو و اميد توآيينمايران ايران ايران مناي جاويدان در جان من

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع