پول نان

  • 1 قطعه
  • 1:23 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
این شعر درباره‌‌‌ی پسربچه‌‌ای است که با دوچرخه زمین خورده و پولش افتاده توی جوی آب.
من با دوچرخه بودم
یک اتفاق افتاد

خوردم زمین و گم شد
پولی که مادرم داد

آن پول، پول نان بود
قِل خورد و رفت در جو

من ماندم و دوچرخه
با درد و زخم زانو


ای کاش مثل دیروز
می‌‌آمدم پیاده


شرمنده‌‌‌ام من امروز
در جمع خانواده

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع