عابر پیاده

  • 1 قطعه
  • 3:30 مدت زمان
  • 6 دریافت شده
این شعر درباره‌‌ی آموزش عبور از خیابان است. بچه‌های خوب احتیاط کنید، احتیاط!
ـ تو این خیابون شلوغ
همه‌ش می‌‌آد صدای بوق
خیابون پر ماشینه
خطر هم در کمینه
پس من باید چی‌ کار کنم
از اینجا چطور فرار کنم؟

- گفتی توی خیابون
ماشین می‌‌آد فراوون؟
ای آدم پیاده
باید باشی آماده
باید که احتیاط کنی
از خیابون گذر کنی

بر سر هر چهارراه
چراغ راهنمایی
با رنگ‌های قشنگش
می‌کنه راهنمایی

زرد که احتیاطه
قرمز واسه ماشین‌ها،
عبور واسه پیاده‌هاست

سبز واسه ماشین‌ها،
ایست واسه پیاده‌هاست

اما اگر چراغ نبود
چراغ راهنما نبود
نگاه بکن به سمت چپ
اگر ماشین نیومد
برو وسط خیابون

نگاه بکن به سمت راست
اگر ماشین نیومد
برو اون ور خیابون.

- توی اتوبان چه‌ کار کنم؟
اون‌جا چطور فرار کنم؟

ـ توی اتوبان چه‌ کار داری؟
چرا قصد فرار داری؟

اگر توی اتوبان بودی،
از یک پل هوایی
می‌تونی زودی بیایی
اگر که هشیار باشی
زرنگ و بیدار باشی
دچار مشکل نمی‌شی

جایی که خط‌کشی داره
برای تو امن‌تره
با دقت و احتیاط
عبور از خیابون
برای تو بی‌خطره

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع