بهار آمد گل آمد

  • 1 قطعه
  • 1:24 مدت زمان
  • 2 دریافت شده
یک شعر بهاری برای شما بچه‌‌های مهربان!
بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

گل‌‌های سرخ و زیبا
در باغ خانه‌‌ی ما

چشم‌‌ها را باز کردند
با خنده ناز کردند

بنفشه دسته‌‌دسته
کنار جو نشسته

در روز آفتابی
در آسمان آبی

پرنده‌‌‌ی خوش‌‌‌آوراز
پر زد و کرد پرواز

بهار آمد، گل آمد
نسرین و سنبل آمد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع