خروسه اومد

  • 1 قطعه
  • 1:00 مدت زمان
  • 4 دریافت شده
خروسه اومد تا من زود برسم به مدرسه.
خروسه اومد نگام کرد
نگاه به کفش پام کرد

کاکلشو تکون داد
قوقولی قوقو صِدام کرد

کفشامو زود پوشیدم
تا مدرسه دویدم

به‌‌خاطر خروسه
من سروقت رسیدم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع