اتوتک توت و متک

  • 1 قطعه
  • 2:10 مدت زمان
  • 8 دریافت شده
ترانه‌ی برنامه‌ی «دست کی بالا» که از شبکه‌ی دوم سیما پخش شد.
اتوتک توت و متک قلم و توتک
زاغک را دوستای بانمک را

کلک نزن توتک را
توتک عزیز و جانه
ماهه و مهربانه
رنگ نوکاش حنایی
پر و بالش کتانه
شیپور یا بوق می‌زنن
دستی به صندوق می‌زنن
چی بیارن چی ببرن
اینو بیارن اونو ببرن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع