دکتر کوچولو

  • 1 قطعه
  • 1:38 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
آقاجونم مریض شده. من باید مراقبش باشم. من براش شعر هم می‌خونم.
اوهو اوهو اوهو هو
یه سرفه‌ی کوچولو

آقاجونم مریضه
داغه سرش یه‌ریزه

شرب و کپسول می‌خواد
قطره و آمپول می‌خواد

من براش آب می‌آرم
کنار اون می‌ذارم

ساعت هشت هرشب
دارو می‌دم مرتب

می‌شم دکتر کوچولو
تا نشه اوهو اوهو

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع