پرچم ما سه رنگه

  • 1 قطعه
  • 3:02 مدت زمان
  • 77 دریافت شده
پرچم ایران ما قشنگه
سبز و سفید و سبزه
سه رنگه

پرچم ایران ما قشنگه
سبز و سفید و سبزه
سه رنگه
وقتی که بالا می ره تو هوا
تاب می خوره توی باد چه زیبا
ما همگی می خونیم شاد شاد
کشور ایران ما زنده باد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع