یه روز آقا خرگوشه

  • 1 قطعه
  • 1:36 مدت زمان
  • 6196 دریافت شده
یه روز آقا خرگوشه
رسید به بچه موشه
موشه پرید تو سوراخ
خرگوشه گفت: آخ....
یه روز آقا خرگوشه
رسید به بچه موشه
موشه پرید تو سوراخ
خرگوشه گفت: آخ
وایسا وایسا، کارت دارم
من خرگوشِ بی آزارم
بیا از سوراخت بیرون
نمی خوای مهمون؟
یواش موشه اومد بیرون
یه نگاهی کرد به مهمون
دید که گوشاش درازه، دهنش بازه
شاید می خواد بخورَتَم
یا با خودش بِبَرَتَم
پس می رم پیشِ مامانم، آنجا می مانم
مادرِ موشِ عاقل بود
زنی باهوش و کامل بود
یه نگاهی کرد به خرگوش
گفت به بچه موش
نترس جونم اون مهمونه
خیلی خوب و مهربونه
پس برو پیشِش سلام کن، بیارش خونه

*
بازآفرینی: سجاد محرابی
تنظیم: سجاد پورقناد
میکس: کامیار سریع القلم
ترانه « خرگوش » با اجرای « گروه کُر » در ایران صدا تولید و تهیه شده است.
آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع