شب پریشانی

  • 1 قطعه
  • 5:23 مدت زمان
  • 454 دریافت شده
من و این غصه که بابا به کجا رفت و نیامد
به که گویم ز که پرسم که چرا رفت و نیامد
چه غریب است و پریشان شب تاریک اسیران
سَر مردان به سر نِی، سَر زن ها به گریبان...

من و این غصه که بابا به کجا رفت و نیامد
به که گویم ز که پرسم که چرا رفت و نیامد
چه غریب است و پریشان شب تاریک اسیران
سر مردان به سر نِی، سر زن ها به گریبان
نفسی آهِ اسیران، نفسی داغ شهیدان
شب این جمع پریشان به چه حالی به سرآید ‏
چه غریبانه خدایا! همه تن چشم و دریغا!
که نه آقای برادر، نه صدای پدر آید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع