گنجشک کوچولو

  • 1 قطعه
  • 3:08 مدت زمان
  • 11 دریافت شده
ترانه درمورد گنجشک کوچولو
یه روز سرد زمستون
روی برفا توی خیابون
از درخت افتاده بودش
یه دونه گنجشک نالون
ذره ذره گریه می‌کرد و
جیک و جیک صدا می‌داد
ای مامان و بابا گفتم
بیچاره کمک می‌خواد
وقتی که بهش رسیدیم
حیف که زخمی شده بودش
انگاری از روی شاخه
با یه بال افتاده بودش
بابایی یواش و آروم
اونو از رو برگا برداشت
برگا رو از روش تکوند و
میون دستاش نگه داشت
گنجشک ناز و کوچولو
اشکاتو پاک کن
زخماتو ما خوب می‌کنیم
اخماتو وا کن
لب پنجره تو خونه
آب و دونه‌شو گذاشتیم
روی زخمای دو بالش
دارو و دوا گذاشتیم
حال گنجشک کوچولو
خوب و خوب‌تر می‌شد هرروز
جیک و جیک فقط می‌خندید
آخه بهتر می‌شد هرروز
وقتی حالش خوب خوب شد
می‌تونست وا بشه بال‌هاش
یه روز سبز بهاری
پر زد و رفت پیش دوستاش
مامانی بهم می‌گفتش
ناراحت نباش عزیزم
وقتی اون که خوبه حالش
نباید که اشک بریزم
گنجشک ناز و کوچولو
چشماتو واکن
خوب شده حال تو دیگه
بال‌هاتو واکن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع