حسنی یه جوجه داره

  • 1 قطعه
  • 9:40 مدت زمان
  • 284 دریافت شده
حسنی تو خواب خوش بود، خواب یه جوجه می‌ دید
جوجه می‌ گفت: جیک و جیک، حسنی به اون می‌ خندید

گربه ناز حسن، تو خواب میو میو کرد
شاید اونم خواب می‌ دید، خواب یه جوجه زرد

باباش رسید و پرسید: حسنی خوابه یا بیدار؟...

حسنی تو خواب خوش بود، خواب یه جوجه می‌ دید
جوجه می‌ گفت: جیک و جیک، حسنی به اون می‌ خندید

گربه ناز حسن، تو خواب میو میو کرد
شاید اونم خواب می‌ دید، خواب یه جوجه زرد

باباش رسید و پرسید: حسنی خوابه یا بیدار؟
تو دست اون پیدا بود، یه پاکت سوراخ‌ دار

یه دفعه از تو پاکت، یه جوجه بیرون پرید
با پاهای نازکش، این وَر و اون ور دوید

حسنی هنوز تو خواب بود، جوجه پرید تو دستاش
نوکش رو زد به دکمه‌ اش، جیک و جیک و جیک کرد براش

حسنی چشاشو وا کرد، جوجه رو خوب نگاه کرد
چشماشو مالید و بعد مادرشو صدا کرد
مامان!

حسنی یه جوجه داره، یه جوجه پَرطلا
دوستش داره یه عالم، قَدِ تموم دنیا

ناز می‌ کنه پَراشو، دونه براش می‌ آره
یه کاسه پُر از آب، کنار پاش می‌ ذاره

این جوجه قشنگو، باباش براش خریده
عکسشو توی دفتر، حسنی چه خوب کشیده

به اون می‌ گه: پَرطلا! ببین مواظب گربه باش
اگه اومد سراغت، فرار کن از پنجه‌ هاش

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    سلام
  • کاربر مهمان
    لطفا شعر حسنی ... توی ده شلمرود را بزارید
دسترسی سریع