لاله ها و نماز

  • 1 قطعه
  • 4:02 مدت زمان
  • 136 دریافت شده
لاله ها، لاله ها، لاله ها، ای لاله ها
لاله های سرخ دشت کربلا
لاله ها دارد نشان از خونتان
لاله ها رنگ تَن گلگونتان
ای شهیدان ره پاک خدا
ای عزیزان سر از پیکر جدا....


لاله ها، لاله ها، لاله ها، ای لاله ها
لاله های سرخ دشت کربلا
لاله ها دارد نشان از خونتان
لاله ها رنگ تَن گلگونتان
ای شهیدان ره پاک خدا
ای عزیزان سر از پیکر جدا
قطره های خونتان دارد ندا
کی مجاهدها روید تا کربلا
دشمن از رزم شما گشته زبون
کافران غلتان میان خاک و خون
لاله ها دارد نشان از خونتان
لاله ها رنگ تَن گلگونتان
ای که نوشیدید از دریای عشق
جان شیرین را نهاده پای عشق
گشته اید همساز با آوای عشق
مِهر حق داده به دلهاتان جلا
ای شهیدان ره پاک خدا
ای عزیزان سر از پیکر جدا
ما همه مشتاق عطر و بویتان
طالب دیدار شهر و کویتان
عاشقانه رهسپاریم سویتان
رهسپاریم تا به دشت کربلا
لاله ها، لاله ها، لاله ها ای لاله ها

ترانه «لاله ها و نماز» با اجرای «گروه کُر» تهیه شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع