حسنی و دزد

  • 1 قطعه
  • 9:29 مدت زمان
  • 205 دریافت شده
حسنی صدا زد: آی دزد! آی دزد! آی دزد! همسایه‌ ها شنیدن
از این ور و از اون ور، بدو بدو رسیدن

دادکشیدن: کو کجاست؟ دزده کجا فرار کرد؟
یک دفعه از روی بوم، کلاغی قار و قار کرد

ای دزد ناقلا...
حسنی پرید و داد زد: نگاش کنید اون بالاست!...

حسنی صدا زد: آی دزد! آی دزد! آی دزد! همسایه‌ ها شنیدن
از این ور و از اون ور، بدو بدو رسیدن

دادکشیدن: کو کجاست؟ دزده کجا فرار کرد؟
یک دفعه از روی بوم، کلاغی قار و قار کرد

ای دزد ناقلا...
حسنی پرید و داد زد: نگاش کنید اون بالاست!
دزدی که گفتم اونه، همون کلاغ سیاست!

چوب بزنید به بالش، پنیر من رو برده
رحم نکنید به حالش، پنیر من رو خورده

همسایه‌ ها با این حرف، خندیدن آروم آروم
کلاغ ناقلا هم، پَر کشید از روی بوم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

  • کاربر مهمان
    بدک نبود
دسترسی سریع