پایان دنیا

  • 1 قطعه
  • 5:11 مدت زمان
  • 125 دریافت شده
از خانه ما یک تپه پیداست
خیلی بزرگ است بسیار زیباست
با این که دور است از خانه ما
آنجا ولی نیست پایان دنیا....
از خانه ما یک تپه پیداست
خیلی بزرگ است بسیار زیباست
با این که دور است از خانه ما
آنجا ولی نیست پایان دنیا

در پشت آن چیست می‌ دانی آیا؟
آنجاست شاید پایان دنیا

در پشت آن باز یک تپه پیداست
مانند ماه است از بس که زیباست
با این که دور است از خانه ما
آنجا ولی نیست پایان دنیا

در پشت آن چیست می‌ دانی آیا؟
آنجاست شاید پایان دنیا

در پشت آن هست یک شهر آباد
شهری سرسبز با مردمی شاد
با خانه‌ هایی مثل همین جا
پس نیست آنجا پایان دنیا

کوه بلندی است در پشت آنها
یک قله دارد تا آسمان‌ ها
از قله‌ اش هست پیدا همه جا
آن قله هم نیست پایان دنیا

یک دره سبز در پشت آن است
رودی پُر از آب آنجا روان است
می‌ ریزد آن رود آخر به دریا
آن دره هم نیست پایان دنیا

کوه است، کوه است در پشت دریا
دور است، دور است بسیار از ما
پیداست آنجا آتشفشان‌ ها
آنجا ولی نیست پایان دنیا

بالای آن چیست می‌ دانی آیا؟
آنجاست شاید پایان دنیا

هر شب ستاره می‌تابد آنجا
بر کوه و تپه، بر دشت و صحرا
یک نقطه دور می‌ بینی او را
آن نقطه هم نیست پایان دنیا

در پشت آن هم نوری دوباره
می‌ آید از دور از یک ستاره
با این که آنجاست بسیار بالا
آنجا ولی نیست پایان دنیا

بالای آن چیست می‌ دانی آیا؟
آنجاست شاید پایان دنیا

صدها ستاره در پشت آنهاست
بارانی از نور در آسمان‌ هاست
بالای آنها تا کهکشان‌ ها
غوغاست برپا، هر گوشه هرجا

پایان قصه است دیگر همین اینجا
پیدا نکردیم پایان دنیا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع