خروس ما

  • 1 قطعه
  • 5:17 مدت زمان
  • 213 دریافت شده
تاج او رنگ انار
بال او رنگین‌ کمان
می‌ نشیند صبح زود
بر لب ایوان ما
بال بر هم می‌ زند
قوقولی سر می‌ دهد
قوقولی قوهای او
خواب را بند می‌ دهد....


تاج او رنگ انار
بال او رنگین‌ کمان
می‌ نشیند صبح زود
بر لب ایوان ما
بال بر هم می‌ زند
قوقولی سر می‌دهد
قوقولی قوهای او
خواب را بند می‌ دهد
با صدای او پدر
می‌ پرد از خواب ناز
می‌ رود سوی حیاط
باز می خواند نماز
این خروس مهربان
دوست زیبای ماست
مادرم می‌ گوید او
ساعت بابای ماست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع