تمیز بودن

  • 1 قطعه
  • 4:48 مدت زمان
  • 338 دریافت شده
اتل متل توتوله
آهای حسن کوچوله
تمیز بودن چه نازه
قشنگ و دلنوازه
هر کسی که تمیزه
پیش همه عزیزه
از تمیزی، نظافت
می‌ گن دو صد حکایت
در تمیزی همیشه
هر کی زرنگه، پیشه....

اتل متل توتوله
آهای حسن کوچوله
تمیز بودن چه نازه
قشنگ و دلنوازه
هر کسی که تمیزه
پیش همه عزیزه
از تمیزی، نظافت
می‌ گن دو صد حکایت
در تمیزی همیشه
هر کی زرنگه، پیشه
خوشحال و سرفرازه
در شادی یِکّه‌ تازه
تو آسمان شادی
تو کهکشان شادی
مثل ستارگانه
خورشید آسمانه
اتل متل توتوله
حفظ محیط چه جوره؟
چه خوبه و چه آسون
خاصیتش فراوون
حفظ محیط زیست را
از یاد نبر به هر جا
از آن بکن حمایت
با همت و صداقت
اتل متل توتوله
شهر تمیز چه جوره؟
در شهری که نظافت
دائم شود رعایت
آشغال و دود و دَم نیست
آشغال به هر قدم نیست
در کوچه و خیابان
از بچه‌ های شیطان
خط‌ خطی نیست دیوارها
دیوارهای زیبا
ای کودک تمیزم
مهربونم، عزیزنم
چه عالیه با ماژیک
با گچ و خودکار بیک
نری سراغ دیوار
خط نکشی با خودکار
بی‌ ریخت نشه دیوارها
دیوارهای زیبا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع