امید و شادی

  • 1 قطعه
  • 4:29 مدت زمان
  • 641 دریافت شده
اتل متل توتوله
بگم حسن کوچوله
امید ما چه جوره؟
دنیای نوره امید
مثل طلوع خورشید
از مشرق دل ما
وقتی امیدِ زیبا
بیرون می یاد قشنگه
نورش طلایی رنگه
همیشه نور داره
نور و سرور داره....

اتل متل توتوله
بگم حسن کوچوله
امید ما چه جوره؟
دنیای نوره امید
مثل طلوع خورشید
از مشرق دل ما
وقتی امیدِ زیبا
بیرون می یاد قشنگه
نورش طلایی رنگه
همیشه نور داره
نور و سرور داره
چه آسمانی داره
رنگین کمانی داره
بازم بگم چه جوره؟
فواره‌ های نوره
این آسمان امید
این کهکشان امید
آفتابیه همیشه
مهتابیه همیشه
اتل متل کوتوله
بگم حسن کوچوله
شادی ما چه جوره؟
فواره‌ های نوره
نورش چه جورواجوره
امواج شاد دریاست
رقص خوش چمن‌ هاست
لطف شکوفه زاره
جلوه آبشاره
اتل متل توتوله
شادی ما چه جوره؟
بلبلِ ماهِ شادی
نورِ چراغِ شادی
شادی ما چه زیباست
زیباترینِ زیباست
دنیای نوره شادی
باغ سروره شادی
جلوه صبحگاهه
غروب و نور ماهه
اتل متل توتوله
حال دلت چه جوره؟
دلم صفایی داره
حال و هوایی داره
از غم و غصه دوره
دنیایی از سروره
راستی بچه‌ ها!
راه امید از کجاست؟
از لطف و مهر خداست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع