یه نقاشی برای بابا

  • 1 قطعه
  • 2:21 مدت زمان
  • 86 دریافت شده
من می‌کِشم یه نقّاشی برای بابا
نقّاشی را رنگ می‌زنم، رنگای زیبا


من می‌ کِشم یه نقّاشی برای بابا
من می‌ کِشم یه نقّاشی برای بابا
نقّاشی را رنگ می‌ زنم، رنگای زیبا
قناری و گُل می‌ کِشم، هر دو تو باغچه
یه گلدونِ گُل می‌ کِشم به روی تخته
قناری را رنگ می‌ زنم، پهلوی گلها
با آوازش به من میگه، زَردَم و زیبا
قناری را رنگ می‌زنم، پهلوی گلها
با آوازش به من میگه، زَردَم و زیبا
من می‌کِشم یه نقّاشی برای بابا
نقّاشی را رنگ می‌زنم، رنگای زیبا
نقّاشیم را می‌دهم به دست بابا
به من میگه: صدآفرین، عزیز بابا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع