پاییز

  • 1 قطعه
  • 1:35 مدت زمان
  • 19 دریافت شده
پاییز را من دوست دارم
در چشم من بسیار زیباست
پاییز فصل آشنایی
فصلی به رنگ دوستی هاست
پاییز را من دوست دارم
در چشم من بسیار زیباست
پاییز فصل آشنایی
فصلی به رنگ دوستی هاست
پاییز فصل نور و رنگ است
فصلی دل انگیز و قشنگ است
می آورد بر دوش خود باد
بالای جنگل ابرها را
با اشک شادی ابر زیبا
هر روز می شوید هوا را
پاییز فصل نور و رنگ است
فصلی دل انگیز و قشنگ است
در باغ و جنگل فرشی از برگ
گسترده در زیر درختان
از میوه های زرد و قرمز
گویی شده جنگل چراغان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 1:35

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع