لالا خورشید من لالا

  • 1 قطعه
  • 8:46 مدت زمان
  • 16999 دریافت شده
مدینه بود و غوغا بود
اسیر دیو سرما بود
محمد سر زد از مکه
که او خورشید دل ها بود
لالا خورشید من لالا
لالایی با مضمون معرفی پنج تن آل عبا
مدینه بود و غوغا بود
اسیر دیو سرما بود
محمد سر زد از مکه
که او خورشید دل ها بود
لالا خورشید من لالا
گل امید من لالا
لالالالا
خدیجه همسر او بود
زنی خندان و خوشخو بود
برای شادی و غم ها
خدیجه یار نیکو بود
لالالا شادی ام لالا
غمم، آبادی ام لالا
خدا یک دختر زیبا
به آن ها داد لالالا
به اسم فاطمه زهرا
امید مادر و بابا
لالالا کودکم لالا
قشنگ و کوچکم لالا
علی داماد پیغمبر
برای فاطمه همسر
برای دختر خورشید
علی از هرکسی بهتر
چراغ خانه ام لالا
گل دردانه ام لالا
علی شیر خدا لالا
علی مشکل گشا لالا
شب تاریک نان می داد
برای بچه ها لالا
لالا مشکل گشای من
گل باغ خدای من
حسن فرزند آن ها بود
حسن مانند بابا بود
شهید زهر دشمن شد
حسن یک کوه تنها بود
لالا کوه بلند من
تو شیرین تر ز قند من
علی فرزند دیگر داشت
جوانی کوه پیکر داشت
همیشه حضرت عباس
به لب نام برادر داشت
لالا نازک بدن لالا
عصای دست من، لالا
گل پرپر، حسینم کو
گل سرخ و گل شب بو
کنار او دو لب تشنه
تمام غنچه های او
لالالا غنچه ام لالا
لالا لالا گل فردا
حسین و اکبرم لالا
علی اصغرم لالا
کجایی عمه جان، زینب
سکینه دخترم لالا
لالا لالا گل لاله
مکن گریه، مکن ناله
شبی سرد است و مهتابی
چرا گریان و بیتابی؟
برایت قصه هم گفتم
چرا امشب نمی خوابی؟
لالالا جان من لالا
گل باران من، لالا

آهنگساز: محمد میرزمانی
شاعر: مصطفی رحماندوست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع