حسنی و جوجه طلایی

  • 1 قطعه
  • 8:46 مدت زمان
  • 196 دریافت شده
عزیز من گُل من، حسنی خوشگل من
پاشو برو به صحرا با جیک جیکوی بلا
تا بپزم غذایی با سبزی صحرایی

چه تشنمه جیک جیکا، منو بذار در اینجا
تا بنوشم از این آب، حسنی قند و گلاب...
عزیز من گُل من، حسنی خوشگل من
پاشو برو به صحرا با جیک جیکوی بلا
تا بپزم غذایی با سبزی صحرایی

چه تشنمه جیک جیکا، منو بذار در اینجا
تا بنوشم از این آب، حسنی قند و گلاب

جیک جیک جیکا... برس به دادم ای خدا
حسنی الان غرق می‌ شم، بدو بیا به پیشم

جیک جیک جیکا... برس به دادم ای خدا
نترس جیک جیکو جونم جوجه مهربونم
دویدم و دویدم الان نجاتت می‌ دم

جیک جیکوی نازنین، برو رو این چوب بشین
تا من بیارم کمک، جوجه ناز و کوچک

سلام گاو مش قُلی، الان دارم مشکلی
جوجه من تو آبه، می‌ ترسه در عذابه

دلم شده پر از غم، باید نجاتش بدم
به من بگو یه راهی، خیر ببینی الهی

ما! ما!...چه کار سختی، عجب تو تیره بختی
برو بکن فراموش این جوجه بازیگوش!
ما! ما! ما! ما!

الان چه وقته خوابه! جیکو جونم تو آبه
به من بگو یه راهی، خیر ببینی الهی

اینقدر بلند داد نزن، آرومه سرعت من
تا من بیام سمت آب، شب شده و وقت خواب
برای راه کمک برو سراغ اردک

کمک! کمک! آی کمک! آهای کجایی اردک؟
جوجه من تو آبه، می‌ ترسه در عذابه
به من بگو یه راهی، خیر ببینی الهی

تو هستی اردک خوب، یه دوست خیلی محبوب
شجاع و نازنینی، الهی خیر ببینی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع