کی بود کی بود؟

  • 1 قطعه
  • 2:43 مدت زمان
  • 680 دریافت شده
کی بود کی بود که پرسید
تو چشماتون چی دارید
صدتا ستاره داریم
ابر بهاره داریم
با چشمامون شهرو چراغون می‌کنیم
دنیا رو ما ستاره بارون می‌کنیم
کی بود کی بود که پرسید
رو لبهاتون چی دارید؟
شکوفه‌های فریاد، شعار جنگ و جهاد
شکوفه وا می‌شه روی لبهامون
پر از عطر شکوفه می‌شه دنیامون
کی بود کی بود که پرسید
تو دلهاتون چی دارید
محبت خدا رو، کینه دشمنا رو
دلهای ما آئینه عشق خداست
امید پیروزی تو دلهای ماست
کی بود کی بود که خندید
احوال ما رو پرسید
بیا که دوست مایی، هر کی و هر کجایی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع