حسنی چی دید؟

  • 1 قطعه
  • 10:45 مدت زمان
  • 484 دریافت شده
حسنی کجاست؟ تو باغچه، علفا رو درمی یاره
باباش می‌ خواد تو باغچه، سبزه و گل بکاره

بابای حسن تند و تند ،بیل می‌ زنه توی خاک
سنگا رو درمی یاره، باغچه می‌ شه پاک پاک
به‌به! چه باغچه‌ ای شد، سنگ و علف نداره...
حسنی کجاست؟ تو باغچه، علفا رو درمی یاره
باباش می‌ خواد تو باغچه، سبزه و گل بکاره

بابای حسن تند و تند ،بیل می‌ زنه توی خاک
سنگا رو درمی یاره، باغچه می‌ شه پاک پاک
به‌به! چه باغچه‌ ای شد، سنگ و علف نداره
آماده آماده برای کشت و کاره

باباش می‌ گه: بفرما! دونه‌ ها رو زود بپاش
وقتی کارت تموم شد، آبش بده با آب‌پاش

مرغ حنای پا کوتاه، نشسته بود رو سبزه‌ ها
حسنی دوید و داد کشید: کیش! کیش! کیش! جا! جا! جا!
کیش! کیش! کیش! جا! جا! جا!

مرغ حنا گفت: حسنی، دعوا نکن تو رو به خدا
تو باغچه تخم گذاشتم، قُد قُد قُدا، قُد قُد قُدا!

یکهو صدای جیک و جیک، رسید به گوش حسنی
مرغه می‌ گفت: خوش اومدی، تو جوجه ناز منی!

حسنی نگاه کرد و چی دید؟ یه جوجه تُپل مُپل
تو باغچه پیدا شده بود، مثل چی؟ مثل یه غنچه گُل

جوجه زرد کوچولو، جیک و جیک و جیک صدا می‌ کرد
مثل یه گل که وا بشه، بال و پرش رو وا می‌ کرد

نوکشو می‌ زد تو سبزه‌ ها، دنبال دونه‌ ها می‌ گشت
یواش یواش قدم قدم، جلو می‌ رفت و برمی‌ گشت

مرغ حنا صداش می‌ کرد: آی پَر طلای نوک طلا
مواظب گربه‌ ها باش، آسه برو! آسه بیا!

نوکتو نزن به سبزه‌ ها، سبزه که نیست غذای تو
کاشکی یکی پیدا بشه دون بیاره برای تو

حسنی دوید و رفت و زود، با ظرف آب و دون رسید
اما میون سبزه‌ ها، جوجه طلایی رو ندید!

جوجه نبود و مادرش، رو سبزه‌ ها نشسته بود
قُد قُد قُد قُدا می‌ کرد، بال و پرش و بسته بود

حسنی نگاه کرد و چی دید؟ زیر پَر مرغ حنا
یک نوک زرد کوچولو برق می‌ زنه مثل طلا

خندید و گفت: سُک سُک سُک! پیدا شدی آی ناقلا
قایم باشک‌ بازی بسه، بیا بخور آب و غذا

جوجه ولی تکون نخورد، سرش رو برد لای پَرِش
فقط می‌ خواست لالا کنه به زیر بال مادرش

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 10:45

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع