شهر تمیز

  • 1 قطعه
  • 1:48 مدت زمان
  • 1 دریافت شده
شادی شادی شادی
رو لب خنده میاره
بازی بازی بازی
چقده مزه داره
کجاست که جای بازیه؟
کجاست که جای شادیه؟شادی شادی شادی
رو لب خنده میاره
بازی بازی بازی
چقده مزه داره
کجاست که جای بازیه؟
کجاست که جای شادیه؟
شهر تمیز شهر تمیز
شهر تمیز چجوریه؟
چه رنگیه؟
چه شکلیه؟
آسمونش آبیه
خونه هاش پر شادیه
رو درختای سبزش
آفتاب گرم بازیه
شهر تمیز رو بسازیم ما بچه ها
بیاین به ما کمک کنید بزرگترا
ترانه شهر تمیز کار گروه کر از تولیدات مرکز موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع