ترانه های عموپورنگ «عمونوروز»

  • 1 قطعه
  • 1:41 مدت زمان
  • 1313 دریافت شده
آی عمو نوروز اومده وای عمو نوروز اومده
من عمونوروز شمام
از شهر قصه ها میام
خونم کجاست همین بغل
سر میزنم به هر محل

آی عمو نوروز اومده وای عمو نوروز اومده
من عمونوروز شمام
از شهر قصه ها میام
خونم کجاست همین بغل
سر میزنم به هر محل
رفیق خوب من کیه هرکی که دوست پاکیه
صدام کنی پیش تو ام یه هویی میام یه هویی میرم
از این محل و آدماش کوچیکتراش و بزرگتراش
هرچی بگم بازم کمه اینجا دوسم دارن همه
الهی لطف خدا بشه همراه شما
دلاتون پر از امید مثل سبزه های عید
لحظه هاتون پر از قند هرروزتون به لبخند
لحظه هاتون پر از قند هرروزتون به لبخند
آی عمو نوروز اومده وای عمو نوروز اومده
آی عمو نوروز اومده وای عمو نوروز اومده
آی عمو نوروز اومده وای عمو نوروز اومده
آی عمو نوروز اومده وای عمو نوروز اومده

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع