از ترانه های عموپورنگ «نونوایی مون چه غوغاست»

  • 1 قطعه
  • 1:33 مدت زمان
  • 786 دریافت شده
بدو برو بگو زودی بیان هر کسی نون داغ می خواد
نون دو رو خاشخاشیه بخور ببین چه طعمیه
چقدر رو نون تازه ای به به عجب مغازه ای
نونواییمون چه غوغاس شاتر تو کارش اوستاس
ن
بدو برو بگو زودی بیان هر کسی نون داغ می خواد
نون دو رو خاشخاشیه بخور ببین چه طعمیه
چقدر رو نون تازه ای به به عجب مغازه ای
نونواییمون چه غوغاس شاتر تو کارش اوستاس
نونواییمون چه غوغاس شاتر تو کارش اوستاس
خیلی دلم میخوا خدا راضی باشن مشتریا
برشته باشه نونشون گوشت بشه نون به جونشون
سنگک ما سبوس داره هرکسی اونو دوست داره
سنگک ما کنجدیه با هر غذایی عالیه
سنگک و چای شیرین صبحونه ینی همین
سنگک داغ و آبگوشت تلیت بکن بریز روش
نون و کباب و ریحون عالی میشه نوش جون
نونواییمون چه غوغاس شاتر تو کارش اوستاس
نونواییمون چه غوغاس شاتر تو کارش اوستاس

«نونوایی مون چه غوغاست» از ترانه های عموپورنگ است که از سیما پخش شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع