ترانه های عموپورنگ « سیزَ سلام عموپورنگ و بابا ایاز»

  • 1 قطعه
  • 1:38 مدت زمان
  • 1685 دریافت شده
از چشمه های آب سرد
از چشم های آب سرد
از ترکه های دارای برگ سبز
از گونه هایی به رنگ گل سرخ
از لب هایی که از آنها عسل جاریست
برای شما سلام
برای شما سلام آورده ام

از چشمه های آب سرد
از چشم های آب سرد
از ترکه های دارای برگ سبز
از گونه هایی به رنگ گل سرخ
از لب هایی که از آنها عسل جاریست
برای شما سلام
برای شما سلام آورده ام
از گونه هایی به رنگ گل سرخ
از لب هایی که از آنها عسل جاریست
برای شما سلام
برای شما سلام آورده ام
از ساحل نیلی دریای خزر
از سرزمین علف های سرسبز و زیبا
از ساحل نیلی دریای خزر
از سرزمین علف های سرسبز و زیبا
از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
از مادران گیسو سپید
برای شما سلام
برای شما سلام آورده ام
از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها
از مادران گیسو سپید
برای شما سلام
برای شما سلام آورده ام

ترانه «سیزَ سلام» از ترانه های عموپورنگ است که به زبان ترکی خوانده شده و از سیما پخش شده است.

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

دسترسی سریع